30.12.2020

AKTUALIZACE OD 11. 1. 2021

 

 Na základě zaslaných informací MŠMT lze aktualizovat pouze prodloužení stávajících opatření do 22. 1. 2021. cry

10. 1. 2021, ŘŠ

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

 

nový kalendářní rok zatím nepřináší nic pěkného - snad to ale nebude na dlouho. Opět musíme přejít na distanční výuku. Výjimku bude tvořit taneční a výtvarný obor, kde pro měsíc leden nebude z provozních důvodů možné distanční výuku nabízet - školné se v těchto oborech v 2.pololetí o měsíc pokrátí. 

Dovoluji si níže přiložit část pokynu MŠMT, která se týká ZUŠ... (plná verze bude vyvěšena na všech budovách ZUŠ)

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021
Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu ZDE). Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

...Provoz ostatních škol
•Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně.

•Státní jazykové zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 osob.

•Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

...

S pozdravem I. Ahneová, ŘŠ