30.12.2020

AKTUALIZACE OD 1. 3. 2021

- škola zůstává v režimu distanční výuky do 21. 3. 2021. 


AKTUALIZACE OD 15. 2. 2021

koronavirus-vykricnik
Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.)

§ 69

Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku

(1) Mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou

a) zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,

b) zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu,

 

AKTUALIZACE OD 1. 2. 2021

Dobrý den,

cituji podstatnou část z dokumentu zaslaného školám :

........Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud - DV (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

Dále Vás informuji, že prodlužuji splatnost plateb pro 2.pololetí do 31.3.2021.

S pozdravem ŘŠ

 

 

AKTUALIZACE OD 25. 1. 2021

Na základě zaslaných informací MŠMT se stav do 25. 1. 2021 nemění, stále probíhá DV. 

O případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021.

22. 1. 2021, ŘŠ

 

 

AKTUALIZACE OD 11. 1. 2021

 

 Na základě zaslaných informací MŠMT lze aktualizovat pouze prodloužení stávajících opatření do 22. 1. 2021. cry

10. 1. 2021, ŘŠ

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

 

nový kalendářní rok zatím nepřináší nic pěkného - snad to ale nebude na dlouho. Opět musíme přejít na distanční výuku. Výjimku bude tvořit taneční a výtvarný obor, kde pro měsíc leden nebude z provozních důvodů možné distanční výuku nabízet - školné se v těchto oborech v 2.pololetí o měsíc pokrátí. 

Dovoluji si níže přiložit část pokynu MŠMT, která se týká ZUŠ... (plná verze bude vyvěšena na všech budovách ZUŠ)

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021
Informace se vztahuje na všechny druhy škol a školských zařízení pro období definované usnesením vlády ze dne 23.prosince 2020 s vědomím, že v základních školách, středních školách, konzervatořích a základních uměleckých školách probíhají až do 3.1. 2021 vánoční prázdniny. Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny (viz vliv cirkulace vzduchu ZDE). Pravidla nošení ochrany úst a nosu1 jsou stanovena u jednotlivých druhů škol a školských služeb. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 u zaměstnance školy nebo žáka, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden v manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, popřípadě na webových stránkách KHS.

...Provoz ostatních škol
•Výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně.

•Státní jazykové zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 osob.

•Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančním způsobem.

...

S pozdravem I. Ahneová, ŘŠ