02.12.2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

 

s účinností od 7. 12. 2020 je umožněna nejen individuální výuka či konzultace 1:1, ale je již umožněna prezenční výuka do 10 žáků nebo účastníků vzdělávání. Znamená to tedy i obnovení výuky HN a ve výtvarném, tanečním i literárně dramatickém oddělení. 

 

Nadále je třeba dodržovat následující:

  • Je zakázán zpěv a sportovní činnost s výjimkou oborů, ve kterých je zpěv a sportovní činnost stěžejní součástí rámcového vzdělávacího programu, v případě střediska volného času s výjimkou činností, při kterých je zpěv nebo sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání.
  • Nadále je možné konat individuální konzultace
  • Žáci a zaměstnanci školy nebo školského zařízení (i další osoby pohybující se ve škole nebo školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách škol. 
  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv – tam, kde jsou povoleny, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku
  • Vstup třetích osob do budov školy je omezený na nejnutnější pobyt (doprovod mladších žáků do učebny, návštěva u ŘŠ, v sekretariátu a pod.) - zákonní zástupci na své děti čekají v přízemních prostorách budov školy a dodržují mezi sebou doporučenou vzdálenost 2m.

 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.  Za všechny kolegy Ingrid Ahneová, ŘŠ