20.11.2020

Od 25. 11. 2020 je opět umožněna individuální výuka (případně konzultace) 1 žák + 1 učitel.

 

Další podmínky pohybu po škole:

  • Nasazené roušky musí mít každý, kdo vstoupí do školy, a to po celou dobu pobytu v ní (žáci, pedagogové, třetí osoby)
  • Výjimku z nošení roušek v době vzdělávací aktivity mají ti žáci, u kterých by ochranný prostředek znemožnil výuku, tedy zpěv nebo hra na dechové nástroje (zde pak platí další režimová opatření, se kterými jsou pedagogové seznámeni)
  • Vstup třetích osob je umožněn (zákonní zástupci) s omezením – žáky mohou dovést do třídy, ale budou vyčkávat v přízemí budovy (přítomnost při výuce pouze se souhlasem pedagoga)
  • Desinfekce rukou by už měla být pro každého samozřejmostí – umožněna při vstupu do budovy i v jednotlivých třídách
  • Distanční výuka bude nadále probíhat u hromadné a skupinové výuky (umožněny pouze konzultace 1:1)

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.