28.08.2020

 

Kdy? 1. 9.  – 2. 9. 2020 09:00 - 17:00

        3. 9. - 4. 9. 2020  12:00 - 17:00

Po telefonické dohodě se přizpůsobíme Vašim možnostem.

 

Kde? na příslušných pobočkách

· Šmeralova 32, Karlovy Vary – Rybáře HO, TO, LDO

· Školní 745, KV – Stará Role HO

· Kollárova 17, KV – Drahovice VO

 

Pro koho je výuka určena?

standardní výuka pro žáky od 7 let

přípravné třídy od 5 let

 

Obory

Hudební (HO) – kompletní nabídka výuky hry na hudební nástroje, pěvecká výchova, sbory a sborečky, orchestry

Taneční (TO) – scénický tanec, klasický tanec (balet), latinsko-americké tance

Literárně dramatický (LDO) – dramatika a slovesnost dramatika a práce s loutkou

Výtvarný (VO) – plošná a prostorová tvorba

Všichni nově příchozí žáci budou přijímáni na základě vykonané talentové zkoušky, pro přípravné ročníky je nutné prokázat předpoklady ke studiu.