05.06.2020

 

Kdy? 24. – 25. 6. 2020 13:00 - 18:00

Po telefonické dohodě se přizpůsobíme Vašim možnostem.

 

Kde? na příslušných pobočkách

· Šmeralova 32, Karlovy Vary – Rybáře HO, TO, LDO

· Školní 745, KV – Stará Role HO

· Kollárova 17, KV – Drahovice VO

 

Pro koho je výuka určena?

standardní výuka pro žáky od 7 let

přípravné třídy od 5 let

 

Obory

Hudební (HO) – kompletní nabídka výuky hry na hudební nástroje, pěvecká výchova, sbory a sborečky, orchestry

Taneční (TO) – scénický tanec, klasický tanec (balet), latinsko-americké tance

Literárně dramatický (LDO) – dramatika a slovesnost dramatika a práce s loutkou

Výtvarný (VO) – plošná a prostorová tvorba

Všichni nově příchozí žáci budou přijímáni na základě vykonané talentové zkoušky, pro přípravné ročníky je nutné prokázat předpoklady ke studiu.

 

S ohledem na platnost "Mimořádného opatření MZ" k provozu škol byl vydán dodatek pro účastníky přijímacího řízení  a jejich zákonné zástupce a možnosti přítomnosti v budově školy. 

...se nařizuje, aby
1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole a účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II. a účastník přijímacího řízení do těchto zařízení, nebo jeho zákonný zástupce byl osobně přítomen ve škole, školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

 

Tiskopis "Čestného prohlášení" bude v den zápisu u vchodu do každé naší budovy - prosíme o vyplnění a předání přijímací komisi. Děkujeme za pochopení.