04.11.2019

Zápisy pro školní rok 2019 - 2020

1. kolo

Kde? 18. - 20. 6. 2019 9:00 - 17:00 (po telefonické dohodě se přizpůsobíme Vašim možnostem)

Kde? Na příslušných pobočkách:

  • Šmeralova 32, Karlovy Vary – Rybáře (HO, TO, LDO)
  • Školní 745, KV – Stará Role (HO)
  • VO – samostatný zápis – samostatné info

Pro koho je výuka určena?

  • standardní výuka pro žáky od 7 let
  • přípravné třídy od 5 let

Obory:

Hudební (HO) – kompletní nabídka výuky hry na hudební nástroje, pěvecká výchova, sbory a sborečky, orchestryTaneční (TO) – scénický tanec, klasický tanec (balet), latinsko-americké tance

Literárně dramatický  (LDO) – dramatika a slovesnost, dramatika a práce s loutkou

Všichni nově příchozí žáci budou přijímáni na základě vykonané talentové zkoušky, pro přípravné ročníky je nutné prokázat předpoklady ke studiu.