02
Zář
2016

Druhé kolo zápisů do ZUŠ pro šk. rok 2016/2017

ZÁPISY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 – 2017

 

Kdy?                           1. – 2. 9. 2016                         9:00 – 17:00

 1. – 7.9. 2016 13.00 – 17:00

do konce září denně      13:00 – 18:00

Po telefonické dohodě se přizpůsobíme Vašim možnostem.

 

Kde?                           na příslušných pobočkách

 • Šmeralova 32, Karlovy Vary – Rybáře             HO, TO, LDO
 • Školní 745, KV – Stará Role                            HO
 • Kollárova 19, KV – Drahovice                          VO

 

Pro koho je výuka určena?

standardní výuka pro žáky od 7 let

přípravné třídy od 5 let

 

Obory

Hudební (HO) – kompletní nabídka výuky hry na hudební nástroje, pěvecká výchova,  sbory a sborečky, orchestry

Taneční (TO) – scénický tanec, klasický tanec (balet), step, latinsko-americké tance

Výtvarný (VO) – prostorová i plošná tvorba  (malba, kresba, keramika)

Literárně dramatický  (LDO)

 

Všichni nově příchozí žáci budou přijímáni na základě vykonané talentové zkoušky.

 

Pravidla pro hodnocení talentových zkoušek

přijímání do ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary

šk. rok 2016 – 2017

 

Hudební obor    

  • Intonace – zazpívat jednoduchou národní píseň (dle volby s doprovodem nebo bez) nebo zazpívat (zopakovat) pedagogem zahraný tón na klavír
  • Rytmizace – opakovat elementární rytmický motiv
 • Motivační pohovor

 

 

Výtvarný obor

Výtvarné vyjadřování:  – stupeň rozvoje motoriky

zvládnutí  jednoduché figury

rozvoj barevného cítění

Keramická tvorba:          rozvoj motoriky

prostorové cítění

 

Taneční obor                 

  • Pohybová improvizace – vyjádření nálady pohybem na hudební doprovod, řešení pohybu v prostoru
  • Rytmizace – opakovat elementární rytmický motiv
 • Motivační pohovor

 

 

Literárně dramatický obor

  • Hlasový projev – přednést báseň dle vlastní volby
  • Improvizace – krátká slovní improvizace na dané téma (příběh, popis předmětu apod. – dle zadání zkoušejícího)
 • Motivační pohovor

 

 

 

Postup hodnocení:

 • Jednotlivé body zapsat do protokolu spolu s hodnocením
 • Hodnotící škála: stejná jako klasifikace ( 1 – 4, přičemž 1 je výborně, 4 je neprospěl)
 • Celkový prospěch: pokud je jedno z kritérií hodnoceno známkou 4, žák nebude přijat ke studiu na ZUŠ

 

 

Mgr. Bc. Ingrid Ahneová, ředitelka PO

Odpovědět

*

captcha *